Home

afscheid burgemeester Verhulst

Tijdens zijn ambtstermijn droeg burgemeester René Verhulst gedurende zeven jaar tijdens de carnaval voor drie dagen zijn

taken over aan prins Carnaval. Hij en zijn echtgenote Desiree droegen Arti steeds een warm hart toe door hun aanwezigheid bij diverse activiteiten en natuurlijk om de sleutel over te dragen, en weer in ontvangst te nemen. Hiervoor danken wij ze zeer.

Wij wensen ze veel succes toe in Ede, en hopen ze nog eens terug te zien in 't Hanzehat. Tijdens de receptie hebben we

een klok aangeboden welke constant op 11 over 11 staat.